Sie haben JavaScript deaktiviert
Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Optionen Ihres Browsers und klicken Sie hier.
attentie
Sie nutzen einen veralteten Browser, der von dieser Website möglicherweise nicht unterstütz wird. Wir empfehlen die Nutzung eines modernen Browsers.
U heeft 0 produkt(en) voor € Netto (0,00 € Brutto) in uw winkelmandje

Verklaring van gegevensbescherming

Hartelijk welkom op onze website!

 

Wij hechten grote waarde aan uw gegevens- en privacybescherming. Daarom informeren wij u hieronder over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

 

Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Wij slaan in dat geval geen persoonlijke gegevens op. Om ons aanbod te verbeteren, baseren wij ons enkel op statistische gegevens die geen verband houden met uw persoonsgegevens.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij enkel persoonsgebonden gegevens (alle informatie met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon) die door u ter beschikking werden gesteld. Uw e-mailadres gebruiken wij enkel om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens vernietigd, indien u niet heeft ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Wij verzamelen enkel persoonsgebonden gegevens (alle informatie met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon) die door u ter beschikking werden gesteld.

Uw persoonsgebonden gegevens worden verwerkt en gebruikt ter voltooiing en afhandeling van uw bestelling alsook voor de verwerking van uw vragen.

Na de volledige contractafwikkeling worden alle persoonsgebonden gegevens vervolgens bewaard voor zolang dit vereist is voor belastings- en handeldoeleinden en nadat deze duur verlopen is, worden uw gegevens vernietigd indien u niet heeft ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik ervan.

 

Bijkomend wijzen wij op het volgende:

Wij maken gebruik van het "Käufersiegel" beoordelingssysteem. Na uw bestelling, vragen wij u vriendelijk uw aankoop bij ons te evalueren en te becommentariëren. Hiertoe wordt u door ons, in het kader van de contractafwikkeling, aangeschreven, waarbij wij gebruik maken van het technisch systeem van de aanbieder van het "Kaufersiegel" beoordelingssysteem, Händlerbund Management AG, Essener Str. 39, 04357 Leipzig, ten behoeve van de verwerking van de bestelgegevens. Daarbij wordt uw e-mailadres enkel hiertoe en niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Noch zal het worden overgedragen aan derden. De persoonsgegevens die hiertoe werden bewaard in het technisch systeem van de "Käufersiegel" beoordelingstool, worden 3 maanden na beoordeling van de geleverde goederen, verwijderd.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, naast de contractafwikkeling, enkel voor eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van directe reclame. Indien u hier niet mee instemt, kunt u zich hier te allen tijde tegen verzetten. Het verzet kan via elk communicatiemiddel, niet enkel per e-mail, worden meegedeeld. Het moet ons echter toekomen, om in werking te treden. Hieromtrent ontstaan geen andere kosten dan de bezorgingskosten volgens de basistarieven. De contactgegevens voor het uitoefenen van verzet, vindt u terug in de colofon, of u kunt de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief volgen. Daarna zal uw e-mailadres worden verwijderd.

Overdracht van persoonsgebonden gegevens

Er gebeurt geen overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Een uitzondering hierop zijn uitsluitend onze handelspartners waarop wij beroep moeten doen voor de afwikkeling van de contractovereenkomst. Hierbij berusten wij ons strikt op de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

 

Cookies

Onze websites maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer gearchiveerd worden en door uw browser bewaard worden. Zij hebben als nut ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Bovendien kan ons systeem met behulp van cookies uw browser herkennen en u zo gepaste diensten aanbieden. Cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens.

 

Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van de online wervingstoepassing "Google AdWords" en in het kader van Google AdWords de Conversion-Tracking. De Google Conversion-Tracking is een analyseservice van Google Inc.  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Wanneer u op een door Google ondersteunde advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking op uw computer gearchiveerd. Deze cookies zijn slechts 30 dagen geldig, bevatten geen persoonsgebonden gegevens en kunnen dus niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorverbonden.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Op die manier kunnen cookies niet getraceerd worden via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die men bekomt met behulp van de conversion-cookie, wordt gebruikt om conversionstatistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die geopteerd hebben voor Conversion-Tracking. Daarbij komen de klanten het totaal aantal gebruikers te weten die op hun advertentie geklikt hebben en naar een website werden doorverwezen die voorzien is van een Conversion-Tracking-Tag. Zij ontvangen echter geen informatie waardoor zij de gebruiker persoonlijk zouden kunnen identificeren.

Indien u niet voor de Tracking opteert, kunt u zich hiertegen verzetten door de installatie van cookies via de desbetreffende instelling in uw browser software te deactiveren. Op die manier wordt u niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Verdere informatie alsook de verklaring van gegevensbescherming van Google is terug te vinden op:  http://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en zo een analyse mogelijk maken over uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgedragen naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar bewaard. In geval van

activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder, zal Google gebruik maken van deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan de beheerder mee te delen. Het IP-adres dat ten behoeve van Google Analytics door uw browser werd doorgegeven, wordt niet in verband gebracht met andere Google-gegevens. U kunt het bewaren van cookies vermijden via de desbetreffende instelling in uw browser software; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van de website volledig kunt benutten. Ook kunt u de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google vermijden door de browser-plugin onder de volgende link te uploaden en te installeren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Het gebruik van Facebook plugins

Op deze websites worden plugins van het social network facebook.com gebruikt, onder leiding van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ).

Wanneer u onze internetpagina oproept door middel van zulke plugin, wordt er verbinding gemaakt met de Facebook server en daarbij wordt verbinding met de plugin op het internet weergegeven door kennisgeving aan uw browser. Op die manier wordt aan de Facebook server meegedeeld, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Indien u daarbij aangemeld bent via Facebook, archiveert Facebook deze informatie in uw persoonlijke Facebook account. Wanneer u plugin functies (bv. het aanklikken van "Vind ik leuk" of het ingeven van commentaar) gebruikt, wordt ook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook account gekoppeld, wat u enkel kunt voorkomen door uit te loggen alvorens de plugin te gebruiken. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u terug onder het privacybeleid van Facebook.

 

Gebruik van de Google "+1"-knop

Op deze websites wordt de "+1"-knop van het social network Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (hierna vernoemd als "Google") toegepast. Wanneer u onze internetpagina oproept door middel van zulke "+1"-knop, wordt er verbinding gemaakt met de Google server in de Verenigde Staten en daarbij wordt activering van de knop op het internet weergegeven door kennisgeving aan uw browser. Daarbij wordt zowel uw IP-adres alsook de informatie over welke van onze websites u bezocht heeft, aan de Google server overdragen.  Dit ongeacht u al dan niet bij Google Plus geregistreerd bent of aangemeld bent. Ook wanneer u geen Google Plus account heeft of indien u niet-ingelogde gebruiker bent, vindt de overdracht plaats. De "+1"-knop wordt niet gebruikt om uw internetbezoek vast te leggen. Google registreert bij het drukken op de "+1"-knop niet voortdurend uw browserhistoriek en gebruikt de gegevens van uw paginabezoek door middel van de "+1"-knop niet voor verdere doeleinden. Google bewaart de gegevens over uw bezoek ongeveer twee weken ten behoeve van systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens worden echter niet gestructureerd volgens individueel profiel, gebruikersnaam of URL en worden ook niet overgedragen.

Bent u daarnaast lid van Google Plus en bent u ingelogd op het tijdstip waarop u de plugin gebruikt, dan wordt alle verzamelde informatie van uw websitebezoek gelinkt aan uw Google Plus account en weergegeven voor andere gebruikers. Ook in geval van interactie door middel van verschillende Google plugins, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Google

overgedragen en bewaard. Via deze link vindt u een overzicht van de verschillende soorten Google plugins:

https://developers.google.com/+/plugins

Indien u uw profiel in de Google Plus instellingen openbaar toegankelijk heeft gemaakt, kunnen uw "+1"-kliks door Google als indicatie samen met uw profielnaam en -foto in Google diensten zoals zoekresultaten of in uw Google profiel, of op andere plaatsen op websites en internetadvertenties ingevoegd worden.  Indien u er niet mee akkoord gaat dat Google de verzamelde informatie onmiddellijk aan uw Google Plus profiel koppelt, dient u zich uit te loggen op Google Plus alvorens onze webpagina te bezoeken.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Google over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u terug onder het privacybeleid van Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Door bepaalde add-ons te installeren in uw browser, kunt u het laden van Google plugins voorkomen.

Het gebruik van Twitter plugins

Op onze website zijn Twitterfuncties opgenomen.

Twitter is een social media platform van de firma Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).

Wij maken gebruik van Twitter plugins. Wanneer u overeenkomstige websites oproept, die zulke plugin bevatten, worden de gegevens automatisch overgedragen aan de Twitter server in de Verenigde Staten.

Ook in geval van interactie door middel van verschillende Twitter plugins, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Twitter overgedragen en bewaard.

Bent u daarnaast lid van Twitter en bent u ingelogd op het tijdstip waarop u de plugin gebruikt, dan wordt alle verzamelde informatie van uw websitebezoek gelinkt aan uw Twitter account en weergegeven voor andere gebruikers.

Indien u er niet mee akkoord gaat dat Twitter de verzamelde informatie aan uw Twitter account koppelt, dient u zich uit te loggen op Twitter alvorens onze webpagina te bezoeken.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Twitter, vindt u terug op: https://twitter.com/privacy.

Informatie, berichtgeving, intrekking en schrapping van gegevens

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw bewaarde gegevens alsook recht op berichtgeving, intrekking en schrapping van gegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. De contactgegevens zijn terug te vinden in de colofon.

Status 6/2014